آموزش و اطلاعاتی در مورد اسکیت و رشته های مختلف اسکیت و...
 اسکیت پارک باشگاه انقلاب

اسکیت پارک باشگاه انقلاب

پیست اگرسیو باشگاه انقلاب

اسکیت پارک انقلاب

|+| نوشته شده توسط لیلا در سه شنبه نهم مهر ۱۳۸۷  |
 
 
بالا