آموزش و اطلاعاتی در مورد اسکیت و رشته های مختلف اسکیت و...
 تست افراد پیشرفته
نام حرکت  
Gliding (سر خوردن) 1
تعادلی 2پا 2
تعادلی 1 پا (هر 2 پا) 3
cross over  4
ترمز کفش 5
سر خوردن به پشت 6
هفت و هشت از جلو 7
هفت و هشت از عقب 8
کراس بک  9
سیت باز مبتدی 10
shoot the duck 11
slalom (مارپیچ) 12
چارلی کنار دیوار 13
turn بدون حرکت 14
turn در حال حرکت 15
T stop از عقب 16
T stop از جلو 17
spiral فرشته هر دو پا جلو  18
spiral فرشته هر دو پا عقب 19
تبدیل پرشی 20
تبدیل چرخشی 21
سیت باز  22
سیت بسته 23
مانع مارپیچ 24
مانع هفت و هشت 25
|+| نوشته شده توسط لیلا در شنبه بیست و هشتم آبان 1390  |
 تست از افراد مبتدی
نام حرکت    
        Gliding (سر خوردن) 1
        تعادلی 2پا 2
        تعادلی 1 پا (هر 2 پا) 3
        cross over  4
        ترمز کفش 5
        سر خوردن به پشت 6
        هفت و هشت از جلو 7
        هفت و هشت از عقب 8
        کراس بک  9
        سیت باز مبتدی 10
        shoot the duck 11
        slalom (مارپیچ) 12
        چارلی کنار دیوار 13
        turn بدون حرکت 14
        turn در حال حرکت 15
        T stop از عقب 16
        T stop از جلو 17
        spiral فرشته هر دو پا جلو  18
        spiral فرشته هر دو پا عقب 19
        تبدیل پرشی 20
        تبدیل چرخشی 21
        سیت باز  22
        سیت بسته 23
        مانع مارپیچ 24
        مانع هفت و هشت 25
نتیجه :
امضاء مربی :
|+| نوشته شده توسط لیلا در شنبه بیست و هشتم آبان 1390  |
 طرح درس اسکیت

مقدمه :

امروزه ورزش اسکیت تبدیل به ورزش پرنشاطی شده است و طرفداران زیادی دارد و از آن‌جا که این ورزش در مکان‌های عمومی همچون پارک‌ها و خیابان‌های خلوت هم می‌توان اجرا کرد، در میان نوجوانان و جوانان طرفداران بسیاری پیدا کرده است و در حال توسعة روزافزون می‌باشد و این مطلب در مورد کشور ما هم در چند سال اخیر صدق می‌کند و البته در بسیاری از مورد شروع این ورزش بصورت مذکور می‌باشد و سپس افرادی که علاقة بیشتری نشان می‌دهند جذب باشگاه‌ها می‌شوند و در آن‌جا به صورت حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی اسکیت مانند : نمایشی، سرعتی و استقامتی، هاکی و ... ادامه می‌دهند و در مقایسه با سایر ورزش‌ها امکان بازی در همة فصول و در بسیاری از مکان‌ها فراهم می‌باشد و بطور کلی ورزش اسکیت ورزشی است که احساس شادابی و شور و هیجان خاصی را برای ورزشکار بوجود می‌آورد.

تعریف سطح 1 و 2 مقدماتی اسکیت :

شروع ورزش اسکیت ابتدا با سطح 1 و 2 مقدماتی است و پس از گذراندن سطح 2 با مشاورة متخصصین شاگرد انتخاب رشته می‌کند

با نوشتن این طرح درس میتوان برنامه ای با نظم برای شاگردان در نظر گرفت.

 

 

طرح درس ترمی

ترم 1 اسکیت مقدماتی (سطح 1)

جلسه

توضیحات (نام حرکات)

اول

تعادل اولیه در کنار میله- تعادل اولیه در حال حرکت- سر خوردن (Gliding)

دوم

تعادلی دو پا- تعادلی یک پا و مرور حرکات جلسة اول

سوم

تعادلی یک پا- ترمز کفش- مقدمات حرکت اور کنار میله

چهارم

حرکت اور کنار میله و در خط صاف- سر خوردن به عقب- اور در دایره

پنجم

حرکت اور در دایره- سر خوردن به عقب

ششم

حرکت اور در دایره- سر خوردن به عقب و مقدمات حرکت بک کنار میله

هفتم

مقدمات حرکت بک- حرکت هفت و هشت از جلو و از عقب

هشتم

حرکت هفت و هشت از جل و عقب- T-stop – Shoot the duck از عقب

نهم

مرور حرکات جلسة قبل- آموزش T-stop از جلو

دهم

آموزش حرکت بک بطور کامل- مرور جلسة قبل- مقدمات Turn

یازدهم

مقدمات Turn و Sit باز و مرور کل حرکات سه جلسة قبل

دوازدهم

حرکات Turn و Sit باز و بسته و مرور حرکات مشکل‌تر و آمادگی برای تست سطح 1

 

 

طرح درس ترمی

ترم 2 اسکیت مقدماتی (سطح 2)

جلسه

توضیحات (نام حرکات)

اول

حرکت Turn- حرکات چارلی صاف- مرور حرکات ترم قبل

دوم

حرکت چارلی صاف- مقدمات جامپ 2 پا- اسلالوم Slalom

سوم

چارلی صاف- Turn- مرور حرکات ترم قبل- فرشته روی پای راست و چپ

چهارم

چارلی صاف- فرشته روی هر دو پا جلو- اسلالوم Slalom

پنجم

چارلی صاف- فرشته روی هر دو پا از جلو- مقدمات فرشته از عقب

ششم

چارلی صاف- فرشته از جلو و عقب روی دو پا از جلو و عقب- آموزش Slide- والس

هفتم

مرور Slide و فرشته- چارلی صاف و آموزش جامپ 1 پا

هشتم

جامپ 1 پا- مقدمات 360 درجه- مرور فرشته و مرور Turn- Slide

نهم

مرور حرکات جلسة قبل- آموزش 3 حرکت مانع (اسلالوم، بک، هفت و هشت)

دهم

مرور آخرین حرکات آموزش‌دیده- آموزش 1 حرکات مانع (چارلی)- مرور حرکات مانع قبل Turn

یازدهم

جامپ- 360- فرشته- حرکات مانع 5 تا- چارلی صاف- Turn- Slide

دوازدهم

360- جامپ- Turn- چارلی صاف- Slide- فرشته- حرکات مانع 5 تا- آمادگی برای تست

 


|+| نوشته شده توسط لیلا در یکشنبه چهاردهم شهریور 1389  |
 نشستن
 
-در حالت نشستن باید سعی شود کل سطح نشیمنگاه روی مبل یا صندلی باشد و طوری نشست که ستون فقرات قوس نگیرد.
 
-در مجموع هدف باید این باشد که درصد بالایی از وزن بدن را مرکز ثقل تحمل کند و فشار وارد روی عضلات به حد اقل برسد.
 

درست نشستن

 
 
اصول زیردر انتخاب صندلی و میز کار باید رعایت شود:
 

 
 
۱. دقت شود موقع نشستن فاصله‌ای ميان لگن و پشتی صندلی باقی نماند و تمامی ناحيه پشت ستون مهره‌ها به پشتی صندلی تكيه داشته باشد. زانو را نيز حداقل هم ‌سطح يا بالا تر از مفصل ران قرار دهيد كه اين كار سبب كاهش قوس كمری در وضعيت نشسته می‌شود.
 
2. تا جايی كه ممكن است صندلی خود را به ميز نزديك كنيد تا مجبور نشويد به هنگام كار رو به جلو خم شويد.
 
3. سعی كنيد گردن را صاف نگه داريد و خود را از ناحيه مفاصل ران و لگن به سمت جلو خم كنيد.
 
4.در صورت بلند بودن صندلی سعي كنيد يك چهارپايه به ارتفاع 15-10 سانتيمتر زير پای خود بگذاريد که پا به صورت آویزان نماند.
 
5. تا حد امكان در بين نشستهای طولانی فواصل استراحت كوتاه مدتی برای تغيير در وضعيت بدنی خود در نظر بگيريد.
 
6. استفاده از بالشهای سفت در بعضي موارد به فرد كمك مي‌كند تا وضعيت راحتی به خود بگيرد.
 
 
در انتخاب صندلی نيز بهتر است موارد زير مدنظر قرار گيرد:
 
 
 طول نشمين‌گاه صندلی نبايد بيش از طول ران باشد تا فرد بتواند به طور كامل به پشتی صندلی تكيه دهد .
زاويه پشتی و نشيمنگاه بيش از 100 درجه نباشد.
ارتفاع صندلی حدوداً به اندازه 3/1 قد فرد و ارتفاع ميز نصف قد باشد. ميز داراي شيب 10 درجه به سمت فرد باشد.
پشتی صندلی بايد حداقل با مهره‌های بالايی كمر و پايينی پشت در تماس باشد و چنانچه پشتی صندلی به سطح نشيمنگاه متصل نيست، فاصله بين اين دو قسمت بيش از ده سانتيمتر نباشد.
دسته‌دار بودن صندلي ممكن است مزيت باشد.
 صندلی‌های چرخان معمولاً فشار نامناسبی را روی بدن ايجاد می‌كنند.
 
 
نشستن روی صندلی متحرک(ماشین)
 
 
چنانچه تكيه ‌گاه صندلی اتومبيل بيش از اندازه خوابيده باشد، باعث افزايش انحنای كمر می ‌شود. بهتر است بخش نشيمنگاه صندلی اتومبيل، علاوه بر سطح كافی برای نشستن، به سمت تكيه‌ گاه كمی شيب داشته باشد و از خمییده نشستن و کج نشستن روی صندلی اتومبیل نیز خوداری کنید.
|+| نوشته شده توسط لیلا در شنبه بیستم مهر 1387  |
 ایستادن
 
در ایستادن نکات زیر را رعایت کنید:
 
 
۱. قفسه سينه را جلو بياوريد و سعي كنيد از افت و خمودگي اندام فوقانی جلوگيری كنيد.
۲. فاصله پاها را  13-11 سانتي‌متر نگه داريد.
 
۳. با استفاده از يك چهارپايه پای جلوی را كمی بلندتر از پای عقبی نگه داريد.
۴. در صورت نبودن چهارپايه ضمن حفظ فاصله بين دو پا يك پا را از پاي ديگر جلوتر قرار دهيد.
۵. با جابجا كردن پاها عضلات اندام تحتانی را به فعاليت و حركت واداريد.
۶. وزن بدن را روي پاشنه‌ها قرار دهيد نه روی انگشتان پا.
۷. از پوشيدن كفشهای پاشنه‌بلند و تنگ خودداری كنيد.
       افرادی که در ستون فقرات نا هنجاری دارند باید از ایستادن طولانی و بدون حرکت  بپرهیزند و حتی المقدور از حالت ایستا به حالت پویا تغییر وضعیت دهند.
 

درست ایستادن

غلط ایستادن

 
 
 
|+| نوشته شده توسط لیلا در شنبه بیستم مهر 1387  |
  درست خوابیدن و ایستادن و نشستن وحمل اشیاء
 
در این بخش حرکات صحیح روزمره از جمله خوابیدن و ایستادن و نشستن وحمل اشیاء نمایش داده می شود.
خوابیدن
 
خوابیدن
 
-انجام صحیح فعالیت های روزمره نقش مهمی در اصلاح ساختار استخوانی و پیشگیری از ایجاد عادتهای غلط در افراد دارد.
 
-خوابیدن به پهلو با زانو خم شده  سبب استراحت در ناحیه ستون فقرات می شود.
 
-استفاده از بالش های بسیار بلند نیز توصیه نمی شود.(مگر در مواردی خاص مثل: جراحی در ناحه صورت و بینی و لثه و فک و...)
 
 
-در حالت طاق باز استفاده از یک بالش کوچک در ناحیه زیر زانو فشار وارد بر کمر را کاهش می دهد.  
                                                  
-خوابیدن روی شکم برای افرادی که ستون فقرات طبیعی دارند نیز روش مناسبی نیست زیرا باعث افزایش گودی کمر و خستگی در شانه و بازوها میشود
 
 
 
 
|+| نوشته شده توسط لیلا در شنبه بیستم مهر 1387  |
 سیگار

heart

استعمال دخانيات يک پديده زيان‌بخش براي سلامت عمومي است و در حقيقت مي‌‌توان آن ‌را مهم ترين آسيب براي سلامت عمومي دانست. هزينه‌هاي بهداشتي (سلامتي) سيگار کشيدن نه تنها در کشورهاي توسعه يافته بلکه در کشورهاي در حال توسعه نيز بالاست. با توجه به اين حقيقت که زيان‌هاي سلامتي ناشي از سيگار به‌موازات گسترش مصرف سيگار بيشتر مي‌شود، تعجب‌آور نيست که بگوييم بيماري‌هاي ناشي از دود سيگار در کشورهاي در حال توسعه شايع تر است ، چرا که شيوع مصرف سيگار در اين کشورها در حال افزايش است.

سيگار کشيدن از طريق مکانيسم‌هاي متعددي سبب بيماري مي‌گردد. دود سيگار محتوي بيش از 4000 ماده است و مطالعات دقيق سم‌‌شناسي روي تعداد نسبتاً کمي از سموم بالقوه انجام شده است. بعض سموم در گياه تنباکو وجود دارند؛ تعداد ديگري از سموم در حين عمل آوري و اضافه کردن مواد شيميائي خوش‌بو کننده و مزه‌آور به برگ‌هاي تنباکو و عده‌اي در اثر تجزيه حرارتي (PYROLYSIS) تنباکوي بعمل آمده، ايجاد مي‌شوند.

سيگار کشيدن يک عامل خطر اصلي براي ايجاد بيماري‌هاي قلبي– عروقي است. در حقيقت، تأثير سيگار از نظر ميزان، مشابه دو عامل خطر اصلي ديگر، يعني فشار خون بالا و افزايش کلسترول خون است.

سيگار کشيدن با مکانيسم‌هاي مختلفي مي‌تواند سبب ايجاد بيماري‌هاي قلبي مزمن گردد؛ شامل: صدمه مستقيم آندوتليال بوسيله نيکوتين و منواکسيدکربن که مي‌تواند ديواره يک شريان طبيعي و باز را تخريب و موجب ورود مواد چربي به‌داخل ديواره زخمي و ضخيم شدن و تنگي و در نهايت انسداد کامل شريان گردد؛ افزايش ضربان قلب و فشار خون با واسطه آزادسازي کاتکول آمين‌ها؛ هيپرليپيدمي؛ افزايش ميزان LDL؛ افزايش نوتروفيل‌هاي در گردش و افزايش انعقادپذيري خون، بنابراين نيکوتين و منواکسيدکربن با افزايش کار قلب، سبب افزايش نياز به اکسيژن در عضله قلبي شده و از سوي ديگر ظرفيت حمل اکسيژن توسط خون را کاهش مي دهد و سبب تشديد ناتواني و اختلال عملکرد قلب مي‌گردند و به اين ترتيب زمينه را براي بروز آريتمي‌هاي قلبي مستعد مي‌کنند.
تاثير سيگار در ايجاد بيماري هاي قلبي-عروقي ، مشابه دو عامل خطر اصلي اين بيماري يعني فشار خون بالا و افزايش کلسترول خون است.

عضله قلب تنها زماني سالم باقي مي‌ماند که يک جريان خون کافي توسط شريان‌‌هاي کرونر به آن برسد. در طي سال‌هاي زندگي و به ‌عنوان قسمتي از فرآيند طبيعي پيري، اين عروق تدريجاً به‌علت فرآيند دژنراتيو ديواره ا‌شان تنگ مي‌شود. در سيگاري‌ها اين فرآيند بسيار سريع تر از افراد طبيعي پيشروي مي‌کند. به طور مکرر خون جريان يابنده از خلال اين عروق تنگ ناگهان لخته مي‌گردد (ترومبوز کرونر) و سبب آسيب جدي به عضله قلب مي‌شود. لخته شدن خون در عروق کرونر علت شايع مرگ در مردان و زنان 64- 35 ساله است.

بيماري عروق کرونر با تعداد سيگارهاي کشيده شده، درجه استنشاق و سن شروع سيگار کشيدن در ارتباط است. هم‌چنين سيگار کشيدن غيرفعال در افراد مبتلا به آنژين صدري مي‌تواند زمينه‌ساز حمله گردد.

با کنار گذاشتن سيگار، خطر بيماري‌هاي عروق کرونر کاهش مي‌يابد و بعد از حدود سه سال از ترک، خطر مرگ ناشي از اين بيماري تقريباً مانند غيرسيگاري‌هاست. ادامه سيگار کشيدن بعد از يک حمله قلبي ، شانس بيمار را براي حمله دوم افزايش مي‌دهد.

|+| نوشته شده توسط لیلا در دوشنبه پانزدهم مهر 1387  |
 دومین مسابقه گرفیتی در ایران سال 87
دومین مسابقه گرفیتی در ایران سال 87 باز هم با همایت شرکت ردبول بود که عکس زیادی از این مسابقه ندارم فقط عکس کار خودم رو دارم که امسال متاسفانه به علت دیر متوجه شدن مقام نیوردم.

my graffity

 

|+| نوشته شده توسط لیلا در دوشنبه پانزدهم مهر 1387  |
 اولین مسابقه گرفیتی در ایران

اولین مسابقه گرفیتی در ایران با همایت شرکت ردبول بر گزار شد(سال ۸۶) کلآ این مسابقه ۱۵ شرکت کننده داشت که در زمان ۳ ساعت باید یک نقاشی ۲.۲ رو تموم میکردند.

mosabegheye grafitty baraye avalin bar dar iran ba hemayate sherkate RED BULL bar gozar   shod.ke be magham haye 1-2-3 in mosabeghe seke nimseke va robe seke dadand  

 

graffityمقام اول

گرفیتی فوق مقام اول رو کسب کرد.

graffity مقام دوم

گرفیتی فوق مقام دوم رو کسب کرد.

graffiy مقام سوم (لیلا راضی)

گرفیتی فوق که کار خودم بود مقام سوم رو کسب کرد و من از این بابت خیلی خوشحال بودم.

 

 

|+| نوشته شده توسط لیلا در دوشنبه پانزدهم مهر 1387  |
 اسکیت پارک باشگاه انقلاب

اسکیت پارک باشگاه انقلاب

پیست اگرسیو باشگاه انقلاب

اسکیت پارک انقلاب

|+| نوشته شده توسط لیلا در سه شنبه نهم مهر 1387  |
 
 
 
بالا